Obvod trojuholníka

Vzorec pre obvod trojuholníka

O = a + b + c

 

Legenda:

O – obvod trojuholníka

a – dĺžka základne trojuholníka

b – dĺžka strany trojuholníka

c – dĺžka strany trojuholníka

Ukážka úlohy:

Vypočítajte obvod trojuholníka so základňou a = 10 cm, stranou b = 9 cm a stranou c = 8 cm

O = a + b + c

O = 10cm + 9cm +8 cm

O = 27 cm

 

Obvod trojuholníka so základňou a = 10 cm, strana b = 9 cm a strana c = 8 cm, je 27cm.

Vzorec pre obvod rovnostranného trojuholníka

O = a + b + c

výpočet obvodu rovnostranného trojuholníka, ktorá má všetky strany rovnako dlhé. Ak poznáme dĺžku strany rovnostranného trojuholníka, môžeme si to zapísať, že jeho obvod je rovna:

O = a + a + a

O = 3 · a

Vzory úloh