Všetci poslúchajte! Voláme dobrovoľníkov

Všetci poslúchajte! Voláme dobrovoľníkov

Materiály:
papier
počítač
farebná tlačiareň

Čo by sa malo robiť:

1. Przygotuj kolorową, pútavý leták nabádajúci rodičov, aby sa dobrovoľne delili o čas so svojimi deťmi, talent a vedomosti.

2. Stwórz listę różnych kategorii umiejętności i ciekawych opcji pomocy.
Napríklad, rodičia môžu pomôcť v kulinárskom kútiku, oboznámiť deti s rôznymi druhmi záľub, učiť hrať na nástroji, učiť šitie alebo háčkovanie, čítať alebo rozprávať rozprávky, choďte s deťmi na prechádzku do prírody, ukáž novú zábavu, demonštrovať tajomstvá stolárstva, vyučovať cudzí jazyk atď..

3. Szczególnie warto zaangażować w takie przedsięwzięcie osoby starsze, vytváranie medzigeneračných projektov.