Plocha trojuholníka

plocha trojuholníka

Vzorec pre plochu trojuholníka

P=\frac {a \cdot h }{2}

 

Legenda:

P – plocha trojuholníka

a – dĺžka základne trojuholníka

hdługość wysokości opuszczonej na bok a

Ukážka úlohy:

Vypočítajte plochu trojuholníka so základňou a = 10 cm a výškou h = 5 cm

P=\frac {a \cdot h }{2}

P=\frac {10cm \cdot 5cm }{2}

P=\frac {50 cm^{2} }{2}

P=25 cm^{2}

Plocha trojuholníka so základňou a = 10 cm a výškou h = 5 cm, je 25 cm²

Vzory úloh