Poetický apríl

Poetický apríl

JAZYK A NAUČENIE SA ČÍTAŤ

Materiály: nedostatok

Čo by sa malo robiť:

1. Prineste aspoň mesiac obetu 10 minút denne pre rodičov, aby navštívili a predniesli svoje obľúbené básne pre deti.

2. Spýtajte sa rodičov, naučiť najmenších jednoduché riekanky.

3. Na konci mesiaca pripravte brožúru s ich obľúbenými básňami a dajte im ich.

4. Tu je niekoľko básnikov, ktorých básne sa dajú čítať s deťmi:

Julian Tuwim
Ján Brzechwa
Márie Konopnickej
Wanda Chotomská

Dostane, dostane, kvapká dážď

GESTÁ, Piesne a básne

Materiály: nedostatok

Čo by sa malo robiť:

1. Spievajte nasledujúcu pieseň, vhodnými gestami:

Dostane, dostane, kvapká dážď

Dostane, dostane, kvapká dážď (pohybmi prstov imitujte padajúce dažďové kvapky)

Dostane, dostane, kvapká z neba (zdvihnite a spustite ruky)

Najskôr iba jedna kvapka, (zdvihnite jeden prst)

Potom nás nasiakne lejak! (zdvihnite obe ruky s vystretými dlaňami)