Pokles

Mladý manžel, pocit blízkosti smrti, predvolal notára, urobiť závet. On vedel, že o pár mesiacov sa narodí dieťa. Takto naložil so svojím majetkom: ak príde na svet syn, matka dostane iba polovicu, čo bude pre môjho syna, a ak dcéra, matka dostane dvakrát toľko ako dcéra. Ale prišli na svet… dvojčatá - syn a dcéra.

Ako by sa malo rozdeliť dedičstvo?
Vyššie uvedená úloha je variáciou veľmi starodávnej, pretože je to ešte z rímskych čias datovaná právna otázka. Znie to asi takto:
Niekto, umierajúci, nechal ženu čakajúcu na narodenie dieťaťa; potom urobil záznam, ktorou by v prípade narodenia dieťaťa mužského pohlavia dostával 2/3 pokles, matka 1/3 , inak mala dcéra dediť 1/3, a matka 2/3 nehnuteľnosť. Narodia sa dvojčatá. Ako naplniť vôľu spisovateľa?

Salvian Julian, brilantný rímsky právnik, tento právny prípad vyriešil: Nehnuteľnosť by mala byť rozdelená na sedem častí. Z toho 4/7 syn má prijať, 2/7 matka, 1/7 dcéra. Rimania boli chudobní matematici, ale neporovnateľní právnici.