Kniha MŠ: Všetko rastie

Kniha MŠ: Všetko rastie

PLASTICITA

Materiály:
obrázky kvetov, stromy, zvieratá a deti
veľké kúsky lepenky a hnedého papiera
plameniak
lepidlo
punč
česaný

Čo by sa malo robiť:

1. Ukážte deťom obrázky vecí, ktoré pribúdajú: rastlín, Zvieratá, ludia atd..

2. Nech si každý z najmenších vyberie inú rastlinu, zviera alebo človek.

Povzbuďte deti, aby fotografie zoradili do týchto základných kategórií a prilepili ich na veľké listy z lepenky.

3. Povzbuďte deti, aby na rovnaké listy nakreslili svoje vlastné kresby vybraných rastlín, zvieratá alebo ľudia.

4. Všetky listy zviažte dierovačom a priadzou. Na titulnú stranu napíš: „Všetko rastie”.