Rovno, oddiel, dĺžka epizódy – úlohy a riešenia – 2

Rovno, oddiel, dĺžka epizódy – Tvorba

Rovno, oddiel, dĺžka epizódy - Tvorba

Rovno, oddiel, dĺžka epizódy – riešenia

Rovno, oddiel, dĺžka epizódy - riešenia 2