Reálne čísla

Skutočné čísla sú všetky racionálne čísla a všetky iracionálne čísla.

Množinu reálnych čísel označíme písmenom R..

Číselný rad sa skladá z nekonečného počtu bodov. Keď označíme bod 0 i 1, potom každý bod na číselnej čiare označuje skutočné číslo.

Absolútna hodnota čísla je vzdialenosť na číselnej čiare bodu zodpovedajúca tomuto číslu od bodu 0.

Absolútnu hodnotu a označíme ako ΙaΙ.

Číslo ΙaΙ je vzdialenosť na číselnej čiare a od nuly.

Keď a 0, potom ΙaΙ = a, zatiaľ čo keď a < 0, potom číslo – a je kladné a ΙaΙ = – a.

Napr |4| = 4, |—0,1| = 0,1.

reálne čísla