Rodinné knihy

Rodinné knihy

JAZYK A NAUČENIE SA ČÍTAŤ

Materiály:
kartón
zošívačka
1-2 fotografie dieťaťa s rodinnými príslušníkmi
voskovky alebo fixky
lepidlo

Čo by sa malo robiť:

1. Dáva] každému z detí pár kúskov lepenky. Pomôžte im zložiť lepenku na polovicu a zašiť ich záhybom, vytvoriť brožúru.

2. Na obálku napíš meno alebo priezvisko dieťaťa, nech si to dieťa urobí samo.

3. Povzbuďte najmenších, aby do brožúry nakreslili obrázky členov rodiny a prilepili ich tam.

4. Nechajte deti rozprávať o fotografiách, ktoré vložili. Napíšte ich príbehy do brožúr.

5. Takéto knihy sú skvelými vianočnými darčekmi, môžu sa však vykonávať kedykoľvek počas roka.