Rozdelenie úloh podľa formy úlohy

Rozdelenie úloh podľa formy úlohy: statické a dynamické

V počiatočnej fáze učenia sa schopnosti riešiť slovné úlohy sa snažíme, že žaloba vyplýva z obsahu žaloby, ktoré by sa mali vykonať, na vyriešenie úlohy. Hovoríme o takýchto úlohách, že sú dynamické, sú popisom určitej akcie. Používajú sa frázy, ako napr: pridať, zobrať, priniesť, poď, zvýšiť atď.. Bolo to na tanieri 7 jablká. Mama pridala ešte jeden 6 jablká. Koľko jabĺk je na tanieri?

V neskoršej fáze vzdelávania existujú statické úlohy, ktoré popisujú situácie bez činu, teda neznamenajú matematickú operáciu, ktoré by sa mali vykonať.

Vo váze boli tulipány a ruže, spolu 15 kvety. Boli tam tulipány 7. Koľko ruží bolo vo váze?

Existujú aj ďalšie rozdelenia slovných úloh, napr.. pretože:

• obsah: skutočné a vymyslené,

• doga: problematické (obsahujúce priame údaje, nepriamy, chcel) a bezproblémové (obsahujúce priame údaje),

• rozloženie údajov v texte: aritmetické a algebraické,

• metóda riešenia: typické (riešenie jednou zo známych metód) a neobvyklé (na ktoré sa nedá použiť žiadna z doteraz známych metód riešenia),

• problémy s obsahom: zatvorené (s jedným alebo viacerými riešeniami) a otvorené (matematické problémy v nich obsiahnuté nie sú úplne definované a umožňujú slobodu ich riešenia).