Tag Archives: skrátené násobenie

Vzorec pre skrátené násobenie

Vzorec pre skrátené násobenie

Najdôležitejšie skrátené vzorce pre násobenie.

Vzorce skráteného násobenia vám umožňujú vykonávať výpočty oveľa rýchlejšie.
Najčastejšie používané skrátené vzorce pre násobenie:

(a + b)2 = a2 + 2od + b2