Tancujúce dážďovky

Tancujúce dážďovky

PLASTICITA

Materiály:
kúsky šnúrky z 25 robiť 35 cm
farba
plechové formy alebo plechovky
kartón alebo papier na kreslenie

Čo by sa malo robiť:

1. Na konci každej šnúrky uviažte uzol.

2. Povzbudzujte deti, aby uzly chytili a pliesť ich, aby „dážďovky *“ tancovali vo farbe.

3. Ukážte najmenším, ako dať na papier namočenú šnúrku, umiestnenie uzla mimo plachtu. Ak chceš, môžete použiť hnedý papier, ktorý sa bude vydávať za zem.

4. Spýtajte sa detí, aby listy opatrne preložili na polovicu.

5. Držte zložené listy a šnúrky jemne vytiahnite.

6. Roztiahnite listy, na prezeranie získaných vzorov.

7. Vyzvite deti, aby toto cvičenie opakovali s rôznymi farbami laku, kým nebude celý hárok plný vzorov.

Čo sa dá ešte robiť:

Pripomeňte deťom, že by bolo nevhodné používať pre túto hru skutočné dážďovky.

Veda: Prineste skutočné dážďovky do haly v nádobe so zeminou, aby ich deti mohli sledovať.