Identifikácia smerov sveta pomocou vreckových hodiniek

tmp8863-1Pomocou vreckových hodiniek je možné za slnečného dňa s dostatočnou presnosťou určiť z praktických dôvodov štyri smery sveta na obzore, t.j.. severným smerom, poludnie, východ a západ. Metóda je taká jednoduchá a ľahko pochopiteľná, že by si mal byť prekvapený, že zatiaľ nenašla široké použitie.

Určenie smeru spočíva v nasledujúcej manipulácii:
Držte vreckové hodinky v ruke a takto ich otáčajte, aby hodinová ručička smerovala k slnku; potom bod ležiaci na obvode kruhu v strede medzi hodinovou ručičkou a číslom XII nám dá smer na juh.

Tak napr, ak hodinová ručička ukazuje IV (ako na našom výkrese), nájdeme to tak, že túto stopu nasmerujeme k slnku, že stredná bodka medzi označenou hodinou IV a číslom XII, teda bodka predstavujúca hodinu II, určí smer juh. Bude to na sever v opačnom smere, vľavo - východ, doprava - západ.
Predchádzajúce pravidlo je možné upraviť nasledovne: nájdite stred medzi hodinami na obvode číselníka, ktoré dievča ukazuje (každú hodinu) tip, a bodka nad číslom XII - a nasmerujte túto stredovú bodku na slnko; potom 12 hodín bude naznačovať smer poludnia.
Napr, ak hodinky ukazujú IV, potom by mala byť stupnica nad 2 hodinou smerovaná k Slnku. Potom čiara vedená od stredu hodiniek k číslu XII bude smerovať na juh.
Na potvrdenie vyššie uvedeného stačí pripomenúť, že o 12 hod slnko, hodinová ručička a stupnica nad XII sú na jednej priamke smerom na juh. Potom a slnko, a hodinová ručička sa pohybuje rovnakým smerom, ale hodinová ručička urobí jedno celé otočenie w 12 hodín, a slnko v 24 hodín, teda dvakrát tak dlho. Na tom sú založené vyššie uvedené pravidlá.

Malo by sa pridať, že ráno treba hľadať stredný bod medzi rukou a 12. hodinou v smere rotácie ruky, popoludní, opačným smerom.

Pozor. Takto nájdený smer samozrejme nebude presný. Porucha je tým spôsobená, že hodinky umiestňujeme do vodorovnej roviny namiesto do roviny nebeského rovníka. Nezohľadňuje rozdiel medzi skutočným slnečným časom a zákonom stanoveným časom, podľa čoho idú hodiny (je pre nás stredoeurópsky čas). Z praktických dôvodov však vyššie uvedené pravidlo poskytuje celkom uspokojivé výsledky.

Ak sa čitateľ tejto knihy nachádza na južnej pologuli, tieto pravidlá musia byť zmenené a doplnené nasledovne:

Keď bod vyznačený na tvári hodiniek nad hodinovou ručičkou, ukážeme smerom k slnku, potom čiara rozdeľujúca uhol medzi hodinovou ručičkou a bodkou nad XII vyznačí severný smer.