V zákopoch

V predných zákopoch, tvárou v tvár nepriateľovi, bolo tam deväť vojakov s dôstojníkom, ktorý sa pri takom nebezpečnom postavení postavil na pravé krídlo. Musí však byť z nejakých dôvodov v polohe úplne zľava. Výkop je taký úzky a tesný, že ťa nenapadne pohnúť sa za vojakov, Je ťažké dať hlavy von, lebo nepriateľské rakety husto padajú a hľadajú obete.

tmp49ba-1Našťastie v priekope sú tri priehlbiny, v ktorom môže jeden muž dočasne stáť.

Ako by sa mali vojaci pohybovať, nechaj dôstojníka prejsť popri celom streleckom priekope a postaviť sa na ľavú stranu radu?

Ukázalo sa, vojaci a dôstojník, ktorých majú vykonať, budú musieť byť najmenej 28 smeny. Oto jeden:

tmp49ba-2Alebo možno nájdete kratšie riešenie? Skúste na kúsok papiera načrtnúť príslušné mriežky a usporiadať do nich disky.