Pozor všetci! – Skrčte sa a postavte sa

Pozor všetci!

GESTÁ, Piesne a básne

Materiály: nedostatok

Čo by sa malo robiť:

Zábava 1

1, 2, 3, (postupne zdvihnite tri prsty)

Pozri sa mi do očí, (ukážte oči prstami)

4, 5, 6, (vyzdvihnúť štyri po sebe, päť a šesť prstov)

Teraz nejdeme jesť; (našpúliť pery)

7, 8, 9, (vyzdvihnúť postupne sedem, osem a deväť prstov)

Alebo si povedať čokoľvek, (šepkať)

Zábava 2

Opatrovník: každý, dva, tri…

Deti: Štyri (namieriť ich uši), vrana (namieriť oči), šesť (stisli pery).

Skrčte sa a postavte sa

GESTÁ, Piesne a básne

Materiály: nedostatok

Čo by sa malo robiť:

1. Spievajte nasledujúcu pieseň, prispôsobenie svojich gest tým, ktoré sú opísané v texte:

Skrčte sa a postavte sa,

Ruky hore,

Pomachaj meno,

Dotknite sa účesu.

Ohnite sa v páse,

Dotknite sa podlahy. Počkajte chvíľu,

Chyť sa za nohy.

Počítajte do štyroch,

Rukou natiahnite ruku do strany,

Chyťte priateľa a skočte spolu!