Veveričky na stromoch

Veveričky na stromoch

HRY

Materiály:

veľký otvorený priestor, vo vnútri alebo mimo budovy

Čo by sa malo robiť:

1. Podziel grupę na trójki i ustaw je w taki sposób, aby sa dve malé držali za ruky, obklopujúci tretí. Tieto dve deti sú stromy. Tretie dieťa hrá rolu veveričky.

2. Kiedy wołasz „Zmiana drzew”, malé deti, ktoré sa držia za ruky, ich zdvihnú, robiť „veveričky“.” mohol utekať k iným stromom.

3. Powtórzcie to pięć razy.

4. Zamieńcie się rolami, že zo všetkých troch veveričiek sa stanú stromy, a z jedného zo stromov sa stala veverička.

5. Ponownie zamieńcie się rolami, aby malo každé z detí šancu stať sa veveričkou.

Ja a mama / otec prvý deň v škôlke

VŠEOBECNÉ TIPY

Materiály:
fotoaparát

Čo by sa malo robiť:

1. Pierwszego dnia w przedszkolu zrób każdemu dziecku zdjęcie z rodzicami (rodič).

2. Umieść te zdjęcia w książeczkach podsumowujących cały rok malców.

Rodičia túto skutočnosť ocenia, že pre nich bolo miesto v predškolských spomienkach.