Zábavné tekvicové tváre

Zábavné tekvicové tváre

PLASTICITA

Materiály:
papier
staré časopisy
nožnice
lepidlo

Čo by sa malo robiť:

1. Skôr ako sa pustíte do tejto úlohy, z papiera a očí vystrihnite tvary tekvíc, uši, pery a nosy z fotografií publikovaných v časopisoch (staršie deti vám s tým môžu pomôcť). Pre zábavu môžete použiť aj fotografie zvierat.

2. Spýtajte sa detí, tak, že zmiešajú vystrihnuté fragmenty fotografií a urobia z nich vtipné tváričky na papierových tekviciach.

Jesenná prechádzka

UMENIE / VEDA

Materiály:
plastové vrecká s hermetickým uzáverom
niezmywalny flamaster
listy lepenky v jesenných farbách

Čo by sa malo robiť:

1. Daj każdemu z dzieci plastikową torebkę z hermetycznym zamknięciem i zapisz na torebkach imiona poszczególnych malców przy pomocy niezmywalnego flamastra.

2. Wybierz się z dziećmi na spacer, na ceste hľadania jesenných predmetov, napríklad suché lístie, žalude, malé vetvičky atď..

3. Kiedy dzieci napełnią swoje torebki, vráť sa do haly.

4. Ułóż na stole arkusze kartonu w jesiennych kolorach.

5. Povzbudzujte najmenších, že nájdené položky spájajú so škatuľkami rovnakej alebo podobnej farby.