Zodpovedajúce sviečky

Zodpovedajúce sviečky

MATEMATIKA

Materiály:
kartóny veľkosti kartónu 12 X 18 cm
plameniak
sviečky

Čo by sa malo robiť:

1. Chanuka je osemdňové sviatočné obdobie, ktoré sa začína 25. dňom hebrejského mesiaca Kislev, ktorá zvyčajne pripadá na december (niekedy v novembri).

2. Przed zajęciami narysuj na każdej z tekturowych kart chanukiję (Židovský deväťramenný svietnik). Na prvú kartu nakreslite jednu sviečku, na ďalších dvoch a takto pokračovať, až osem sviečok na poslednej karte.

3. Ukážte deťom (jednotlivo alebo v malých skupinách), ako usporiadať karty so svietnikmi v poradí od jednej s jednou sviečkou po tú s ôsmimi sviečkami.

4. Daj dzieciom pudełko małych świeczek, umiestniť ich na nakreslené sviečky, osvojením si konceptu vzťahu jeden na jedného.

Čo sa dá ešte robiť:

Hry: Získajte pre svoje deti skutočnú chanuku. Položte karty na kôpku, tvárou dolu. Dieťa si nakreslí kartičku a na svietniku zapáli príslušný počet sviečok.