Formeln för cirkelfältet

hjulfält
hjulfält

Formeln för en cirkels yta

P = Pi • r2

Legend:

P – området av cirkeln

Pi – nummer pi = 3,1415

r – cirkelns radie

Exempeluppgift:

Beräkna ytan på en cirkel med en radie 6 centimeter.

P = Pi • r2

P = 3,1415(6centimeter 6centimeter)

P = 3,141536 centimeter2

P = 113,094 centimeter2

  

område av cirkeln
område av cirkeln

 

Formeln för en cirkels yta

P=\frac {\pi \cdot d^{2} }{4}

Legend:

P – området av cirkeln

Pi – nummer pi = 3,1415

d – Diameter på en cirkel

 

Exempeluppgift:

Beräkna cirkelns yta med diametern 11 centimeter.

P=\frac {\pi \cdot d^{2} }{4}

P=\frac {3,1415 \cdot 11^{2} }{4}

P=\frac {3,1415 \cdot 121}{4}

P=\frac {380,1215}{4}

P=95,030375 cm^{2}

Cirkelfält ⇓ Kalkylator

Lämna ett svar

Uppgiftsmönster