Jag är en liten fågel

Jag är en liten fågel

GESTURES, Sånger och dikter

Material: brist

Vad borde göras:

1. Sjung följande låt:

Jag är en liten fågel (peka på dig själv)

Glad och söt, (leende)

Här är mina vingar (sträck ut armarna åt sidorna)

Och i dem vackra dart, (vifta med händerna)

När jag är redo,

Det här är pipen som jag öppnar, (öppna din mun)

Alla lyssnar upp, (lägg din hand mot örat) när jag ringer och sjunger.

2. Ersätt orden med "liten fågel".” namnen på de olika fåglarna, till exempel "liten sparv”, "Lilla skata” etc.

Mamma anka

GESTURES, Sånger och dikter

Material: brist

Vad borde göras:

1. Reciterar följande rim, genom att göra lämpliga gester:

Moderanden har lagt ett ägg. (vik din hand i en knytnäve)

Något växte i ägget, (sprida näven)

Det växte (separera händerna)

Och det växte! (håll händerna breda ifrån varandra)

Tills ankungen uppträdde på våren! (höja handen och vifta med fingrarna)

2. Om du vill, byt ut orden "anka” och "ankungen” till exempel med orden "höna” och "brud”.