Pythagoras sats – Kalkylator

Pythagoras sats – Kalkylator

I vilken rätt triangel som helst är summan av kvadraten av benlängderna lika med kvadraten för längden på triangelns hypotenus. Som anges i figuren finns det identitet.

Geometriskt betyder det, att om vi bygger rutor på sidorna av en rätt triangel, är summan av kvadratområdena byggda på hypotenusen i denna triangel kommer att vara lika med arean på torget byggt på hypotenusen.

Välja, vill du hitta värdet på A., B eller C och ange de andra två värdena!

a^{2}+b^{2}=c^{2}\Leftrightarrow c= \sqrt{a^{2}+b^{2}}