Irrationella siffror - uppgifter och svar – 1

Irrationella siffror - uppgifter

antal irrationella uppgifter

Irrationella siffror - svar

Irrationella siffror - svar