Irrationella siffror - uppgifter och svar – 2

Irrationella siffror - uppgifter

Irrationella siffror - uppgifter 2

Irrationella siffror - svar

Irrationella siffror - svar 2

.