Rationella siffror - uppgifter och svar - 5

Rationella siffror - uppgifter

Rationella siffror - uppgifter

Rationella siffror - svar

Rationella siffror - svar

.