Rationella siffror - uppgifter och svar - 6

Rationella siffror - uppgifter

Rationella siffror - uppgifter 5

Rationella siffror - svar

 

Rationella siffror - svar 6

.