Mona Lisa ler

Mona Lisa ler

FORMBARHET

Material:
bilder av berömda målningar
kopiator
lim
kartong
lamineringsanordning (frivillig)
Magnetisk tejp

Vad borde göras:

1. Minska bilder av berömda målningar till ca. 5 x 7,5 centimeter.

2. Stick de mottagna bilderna på kartongkorten, skär och laminera.

3. Ge varje barn en bild och ett magnetband.

Fråga de små, att de fäster tejpen på baksidan av bilden.

4. Läs några berättelser om kända målare och fantastiska verk, vars reproduktioner du använde.

5. Uppmuntra barnen att måla bilden med samma färger, som användes vid skapandet av ett av de stora verken.

6. Låt barnen ge de gjorda magnetbilderna och målningarna som gåvor för farsdagen.

Vad mer kan göras:

Resa: Ta med dina barn till ett målningsmuseum eller ett lokalt galleri, där de små kan prata om konst med målaren.