Enkel korgvävning

Enkel korgvävning

LITTLIG MOTORCYKEL

Material:
plastkorgar med vertikala steg (en för vart och ett av barnen)
rörrengörare
band

Vad borde göras:

1. Fråga barnen, för att välja en färg på bandet. Hjälp dem att mäta bitar lite längre än korgen.

2. Visa de små, hur man väver ett band mellan korgens steg.

När bandet går runt hela korgen, anslut dess ändar.

3. Låt barnen linda in korgen med band i olika färger.

4. Att göra handtaget på korgen, vrid de två rörrengörarna tillsammans, lämnar ändarna fria.

5. För in ändarna på stavarna i korgens fyra hörn och linda dem runt korgen.