Området för triangeln

område av en triangel

Formeln för arean av en triangel

P=\frac {a \cdot h }{2}

 

Legend:

P – område av triangeln

a – längden på triangelns bas

h – längden på höjden sänkt till sidan a

Exempeluppgift:

Beräkna triangelns yta med basen a = 10 cm och höjden h = 5 cm

P=\frac {a \cdot h }{2}

P=\frac {10cm \cdot 5cm }{2}

P=\frac {50 cm^{2} }{2}

P=25 cm^{2}

Området för triangeln med basen a = 10 cm och höjden h = 5 cm, är 25 cm²

Uppgiftsmönster