Dagisbok: Allt växer

Dagisbok: Allt växer

FORMBARHET

Material:
bilder av blommor, träd, djur och barn
stora bitar av papp och brunt papper
flamastry
lim
stansa
kamgarn

Vad borde göras:

1. Visa barnen bilder på saker, som växer: växter, Husdjur, människor etc..

2. Låt var och en av de små välja en annan växt, djur eller människa.

Uppmuntra barn att sortera sina foton i dessa grundläggande kategorier och klistra dem på stora pappark.

3. Uppmuntra barn att rita sina egna ritningar av de utvalda växterna på samma lakan, djur eller människor.

4. Binda alla lakan med hålslag och garn. Skriv på försättsbladet: "Allt växer”.