Familjeböcker

Familjeböcker

SPRÅK OCH LÄRANDE ATT LÄSA

Material:
kartong
häftapparat
1-2 bilder av barnet med familjemedlemmar
vaxkritor eller tuschpennor
lim

Vad borde göras:

1. Ger] var och en av barnen några bitar av papp. Hjälp dem att vika kartongen i hälften och sy i vecket, för att skapa ett häfte.

2. Skriv barnets namn eller efternamn på omslaget, låt barnet göra det på egen hand.

3. Uppmuntra de små att rita bilder av familjemedlemmar i häftet och klistra in deras bilder där.

4. Låt barnen berätta om de foton de klistrat in. Skriv deras berättelser i häften.

5. Sådana böcker är stora julklappar, de kan dock utföras när som helst på året.