Geometriska diagram över magiska rutor

Geometriska diagram över magiska rutor

Konstruktionen av varje magisk fyrkant kan illustreras med hjälp av diagram som visar nummersekvensen i fälten, och de binder ofta dessa rader till mycket intressanta figurer. På ritningarna ger vi diagram över en 4X4 kvadrat, två olika metoder för varandra placerade rutor 5 X 5 och det ovanligt symmetriska fyrkantiga diagrammet 8X8. Det är värt att överväga byggandet av det sista torget i detalj, ersätta siffrorna från 1 do 64 i vilken riktning som helst från utgångspunkterna till höger eller vänster.