Har du någonsin tappat en tand??

Har du någonsin tappat en tand??

MATTE

Material:
kartong
bindemedel med fickor
flamastry
ett namnkort för vart och ett av barnen

Vad borde göras?

1. Förbered sidhuvudkortet så att det kan ingå i ett bindemedel, skriva en fråga om den: "Har du någonsin tappat en tand??”. Lägg en teckning av tanden under frågan och skriv "ja" på ena sidan”, följt av ordet "nej”, skapa två kolumner.

2. Prata med barnen om bordet du skapade och uppmuntra dem att dela med sig av sina erfarenheter.

3. Låt var och en av de små lägga sitt namnkort i lämpligt kort

kolumn i ett bindemedel. |

4. Låt barnen räkna alla kort i båda kolumnerna och diskutera resultaten. j

Räkna tänderna

MATTE

Material:
vit slitplatta
markör för att skriva på tavlan

Vad borde göras:

1. Fråga barnen, att tvätta händerna.

2. Visa de små, hur man räknar tänderna.

3. Rita ett bord på tavlan, där du skriver ner antalet tänder för var och en av de små.

4. Ställ barnen följande frågor:

Varför har vi ett annat antal tänder?

Vilket antal tänder är det mest populära bland barn?

Vilket antal tänder är minst frekvent??