Irrationella siffror

Vi kallar irrationella nummer för alla nummer, som inte kan representeras som en bråkdel

\frac {p}{q}

där p∈C och q∈C och q ≠ 0

Irrationella siffror