Kända matematiker

Kända matematiker

Vilka är de mest kända matematikerna och vad de har gjort för detta område? Här presenterar vi 10 de mest kända matematikerna och vad de har gjort för detta område.

Thales of Miletus levde under åren 620-540 p.n.e. Han var författare till många satser inom geometri. Den första och väsentliga satsen för Thales från Milet var diametern som delade cirkeln i två, som förekommer vid basen av en likbent triangel. Men den här skulle vara fel, vem tänker, det är allt, För Thales hävdade också två linjer som skär varandra, som alltid bildar lika motsatta vinklar; och om det, att vinkeln inskriven i halvcirkeln är en rät vinkel. En av hans stora fördelar är påståendet, att triangeln alltid definieras, så länge basens längd och vinklarna vid basen anges. Det är utan tvekan mycket, speciellt om du lägger till det, att Thales kunde mäta pyramidernas höjd från skuggans längd och kunna förutsäga årets solförmörkelse 585 p.n.e.

Pythagoras liv ägde rum cirka. 572 – 497 p.n.e. Han introducerade och systematiserade bevis i geometri, upprättar också konceptet för den så kallade figurernas likhet. En av de viktigaste är faktum, att Pythagoras hade många framstående lärjungar, vilket förstärkte hans sats på summan av vinklar i en triangel, ger dock inte bara konstruktionen av vissa polyedrar och figurer som vanliga polygoner, för att Pythagoras lärjungar också uppfann rationella tal.

Platon, som levde under åren 427 – 347 p.n.e. han var ingen matematiker, men det var matematiken som fascinerade honom, särskilt geometri. Han uppfann en typ av konstruktion som kallas platonisk konstruktion – Enligt Platon kunde tillåtna geometriska konstruktioner endast utföras med hjälp av verktyg som kompasser och linjaler, vilket motiverade det, att bara en rak linje och en cirkel kunde - som han kallade det – glida på sig själv.

Aristoteles var Platons student, en extraordinär forskare, lever i år 384 – 322 p.n.e. Han introducerade begrepp som ett axiom i den matematiska ordboken, axiom, eller satsen och beviset.

Euklid, det vill säga den antika forskaren, bor under åren ca.. 365 – 300 p.n.e. gjorde det berömda verket "Elements", och särskilt populärt på grund av detta, att det var första försöket till ett axiomatiskt synsätt på geometri, blev sedan den grundläggande läroboken för geometri fram till 1800-talet.

Arkimedes, forskare som bor ca.. 287 – 212 p.n.e. han var föregångaren till den oändliga kalkylen. Viktigast av allt, han var den här, som var den första matematikern i historien som kunde ge ett ungefärligt värde för pi. Baserat på detta härledde han formlerna för sfärens yta och volym, liksom cylindern och den sfäriska baldakinen.

Galileusz, det vill säga en forskare född 1564., han dog i 1642 r., bli denna italienska fysiker för eftertiden, mekaniker, astronom och matematiker, som i sina verk introducerade ett så viktigt verktyg i form av själva begreppet "vektor". När det gäller matematik ensam, Galileo var också känd för att popularisera den horisontella och diagonala projektionen.

Blaise Pascal levde under åren 1623-1662 är en skicklig fransk matematiker. Har knappt 16 år skrev Pascal ett verk med titeln “Om koniska korsningar” , rörande bland annat. plankurvor, inklusive den så kallade Pascal-snigeln. Dessutom lämnade Pascal efter sig arbeten med teoretisk aritmetik och algebra, vidare upptäcka hur man beräknar Newtons koefficienter. Och som om det inte räckte, denna lysande forskare bevisade sin klass genom att också bidra till grunden för sannolikhetsteorin och delvis också för differentiering.

Izaak Newton (1642-1727) inkluderade ordförande för matematik och fysik vid University of Cambridge. Arbetet med detta lysande sinne, hur bra fysik och matematik, lämnade grunderna för differential- och integralkalkyl. Isaac Newtons största verk var “Matematiska principer för naturfilosofi” (“Matematiska grunder för naturfilosofin”), arbete som publicerades under året 1687.

Stefan Banach (1892-1945) var en enastående polsk forskare och matematiker, föreläsare, författare till många läroböcker, också matteböcker för gymnasieelever. Banachs första verk gällde den så kallade Fourier-serien, och förutom ortogonala serier och funktioner, eller slutligen Maxwell-ekvationerna själva. Stefan Banach behandlade också derivatfunktioner, mätbara och mätteorier. Framför allt inkluderar hans meriter jordning, därav tillämpningen av den så kallade funktionella analysen.

För mer information, besök zyciorysy.info, där du hittar detaljerad biografier av kända matematiker.