Konstruktion av jämna magiska rutor

Konstruktion av jämna magiska rutor

Jag. Metoda La Hire’a. Ovan nämnda metod med vissa ändringar kan användas för att bygga jämna rutor. Den första hjälpplattan är fylld med framstegens ord 1, 2, 3, 4, på första raden i valfri ordning, med denna enda varning, så att siffrorna kompletterar varandra i hela rutan, så 1 i 4 och 2 i 3 finns i ömsesidigt motsvarande fält, det vill säga symmetriskt om mitten av torget; vi får en magisk fyrkant med summan 10.

Det andra hjälpfeltet innehåller framstegen 0, 4, 8, 12, det vill säga börja vid zier och består av successiva multiplar av antalet sidovågar. Den första kolumnen i denna kvadrat innehåller siffror i valfri ordning, och i följande kolumner ska samma följas, ovan, talets symmetri. Vi får det andra torget med summan 24.

Om du lägger till siffrorna i lämpliga fält i dessa rutor skapas en tredje kvadrat med en magisk summa 34.

II. Metoda Delanneya i Mondesira, Det är en helt modern metod, extremt enkel, och samtidigt genial, du kan säga rakt fram - kvick. Vi kommer att skildra det för större klarhet på torget - åttonde ordningen, 64 poler, men den kan också användas för fyrkanter på 16 kvadrat. Det borde vara i denna ruta genom att markera vissa fält, som visas på bilden, skapa ett slags schackbräde.

Noggrant övervägande av exemplet som ges här gör det tydligt. Det resulterande torget har en magisk summa 260.