Formeln för förkortad multiplikation

Formeln för förkortad multiplikation

De viktigaste förkortade multiplikationsformlerna.

Formlerna för förkortad multiplikation låter dig utföra beräkningar mycket snabbare.
De vanligaste förkortade multiplikationsformlerna:

(a + b)2 = a2 + 2från + b2

(a - b)2 = a2 - 2från + b2

(a+b+c)2 = a2 + b2 + c2 + 2från + 2ac + 2före Kristus

a2 - b2 = (a + b)(a - b)

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3från2 + b3

(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3från2 - b3

a3 + b3 = (a + b)(a2 -från + b2)

a3 - b3 = (a - b)(a2 + från + b2)

 

De förkortade multiplikationsformlerna är användbara för att multiplicera eller expandera algebraiska uttryck. De underlättar effektiv räkning. Det finns många av dessa mönster. Vi listar några nedan, som används oftast.

Kvadrat av summan av tal

 • (a + b)2 = a2 + 2från + b2
  t.ex: 312 = (30+1)2 = 302+2× 30 + 1 = 900+60+1 = 961
 • händer inte jämlikhet: (a+b)2 = a2 + b2
  t.ex 25 = (3+2)2 32 + 22 = 13
 • berättigande av formeln genom lagförslaget:
  (a + b)2 = (a + b) × (a + b) =
  aa + från + ba + bb = a2 + 2från + b2

Kvadrat av skillnaden i siffror

 • (a b)2 = a2 – 2från + b2
  t.ex: 292 = (30-1)2 = 302-2× 30 + 1 = 900-60+1 = 841
 • händer inte jämlikhet: (a-b)2 = a2b2
  t.ex 1 = (3-2)2 32 – 22 = 5
 • motiveringen av formeln:
  (a – b)2 = (a – b) × (a – b) = aa från ba + bb = a2 – 2från + b2

   

En kvadrat av summan av tre siffror

 • (a+b+c)2 = a2 + b2 + c2 + 2från + 2ac + 2före Kristus
  t.ex: 1112 = (100+10+1)2 = 1002 + 102 +1 +2× 100 × 10 + 2× 100 + 210 × = 10000 + 100 + 1 + 2000 + 200 + 20 = 12321
 • händer inte jämlikhet: (a + b+c)2 = a2 + b2 + c2
  t.ex 36 = (3+2+1)2 32 + 22 + 12 = 14
 • motiveringen av formeln:
  (a + b + c)2 = (a + b + c) × (a + b + c) = aa + från + ac + ba + bb + före Kristus + den där + cb + Kubikcentimeter = a2 + b2 + c2 + 2från + 2ac + 2före Kristus

Produkt av summan och skillnaden mellan siffror = Skillnad mellan siffror

 • (a + b)×(ab) = a2 b2
  t.ex: 101× 99 = (100+1)×(100-1) = 1002 – 1 = 9999
 • motiveringen av formeln :
  (a + b) × (a – b) = aa från + ba bb = a2 b2

En kub av summan av siffror

 • (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3från2 + b3
  t.ex: 1013 = (100+1)3 = 1003 + 3× 1002 + 3× 100 + 1 =
  = 1000000 + 30000 + 300 + 1 = 1030301
 • händer inte jämlikhet: (a+b)3 = a3 + b3
  t.ex 125 = (3+2)3 33 + 23 = 35
 • berättigande av formeln genom lagförslaget:
  (a + b)3 = (a + b) × (a + b) × (a + b)
  = (aa + från + ba + bb) × (a + b) = aaa + aab + ABA + fikon + + kapitel + bba + Bbb =
  = a3 + 3a2b + 3från2 + b3

Kub med talskillnad

 • (a b)3 = a3 – 3a2b + 3från2 b3
  t.ex: 993 = (100-1)3 = 1003 – 3× 1002 + 3× 100 – 1 =
  = 1000000 – 30000 + 300 – 1 = 970299

Summan av kuber av siffror

a3 + b3 = (a + b)×(a2 från + b2)

motiveringen av formeln:

(a + b)×(a2 från + b2) = aa2 aab + från2 + ba2 kapitel + bb2= a3a2b + från2 + a2bfrån2 + b3 =
= a3 + b3

Skillnaden mellan antalet kuber

a3 b3 = (ab)×(a2 + från + b2)

motiveringen av formeln:

(ab)×(a2 + från + b2) = aa2 + aab + från2 ba2 kapitelbb2 = a3 + a2b + från2 a2bfrån2 b3 =
= a3b3

Skillnad mellan fjärde maktens siffror

a4 b4 = (ab)×(a3 + a2b + från2 + b3) = (a + b)×(a3a2b + från2b3)

 

Belopp n-dessa krafter av siffror (för n Egendomlig!!!)

an + bn = (a + b) (an-1an-2b + an-3b2 – … + bn-1)

 

Skillnad n-dessa krafter av siffror (för n Även!!!)

anbn = (a + b) (an-1an-2b + an-3b2 – … + bn-1)

 

Skillnad n-dessa krafter av siffror (för alla n Naturlig)

anbn = (a b) (an-1 + an-2b + an-3b2 + … + a2bn-3 + frånn-2 + bn-1)