Fyrkantigt område

Fyrkantigt område
fyrkant

Formeln för det kvadratiska området

P = = a a

Legend:

P – kvadratisk yta

a – längden på sidan av torget

 

Exempeluppgift:

Hitta kvadratytan med sidolängden a = 8 centimeter.

P = a² = a · a

P = 8 centimeter • 8 centimeter

P = 64 cm²

Lösning av uppgiften:

Ytan på torget med sidolängden a = 8 centimeter, är 64 cm²

Uppgiftsmönster