Mått

Mått

MÅTT

Material:
tillväxtbord
pappersband för ett kassaregister
papperscirklar i diameter 7,5 centimeter

Vad borde göras:

1. Häng höjdschemat på väggen och mät alla barnen. Använd papperstejp, riva av remsor som är så långa som varje barn är långt.

2. Ge var och en av de små en papperscirkel med en diameter 7,5 centimeter.

3. Uppmuntra barnen, att de drar ansikten på dessa cirklar och fäster dem på pappersbanden.

4. om du vill, gör denna övning på hösten (efter skolårets början) och på våren (i slutet av läsåret). Uppmuntra barnen att jämföra sin längd under de två perioderna.

Vad mer kan göras:

Block: Uppmuntra barnen, att bygga ett blocktorn lika med deras höjd.

matte: Låt barnen öva sig på att mäta de olika föremålen i rummet.