Multiplikation på fingrarna

Multiplikation på fingrarna

När vi diskuterar de nio underverk har vi tillhandahållit ett utmärkt sätt att fingermultiplicera med detta nummer.

En syrisk författare från 1600-talet, heter Beha-Eddin (1547-1622), i sin bok, mycket populär i Persien och Indien, under titeln Khelasat som hissab (Om kärnan i räkenskaperna) ger en annan något, men också ett genialt sätt att fingermultiplicera med andra siffror, viktigt för dem, vad de inte vill eller inte kan lära sig multiplikationstabellerna ovan 5.

Vem fick hemligheten, hur mycket är 2 • 2, 2 • 3 och så vidare upp till 5 • 5, han behöver inte gå högre i denna svåra vetenskap, eftersom hans fingrar räcker för mer komplicerade multiplikationer.

Anta, att du behöver göra multiplikation 9 • 8.

Men 9 = 5 + 4, a 8 = 5 + 3, det betyder
9 • 8 = (5 + 4) • (5 + 3).

Det bör därför höjas 4 fingrar på ena handen och 3 fingrar å andra sidan. Sammanlagda fingrar (4 + 3) kommer att ange antalet tiotal av produkten (7), och produktens enhet uppnås genom att multiplicera antalet böjda fingrar i en hand med antalet sådana fingrar i den andra handen: 1 • 2 = 2.

Så äntligen 9 • 8 = 72.

När du multiplicerar 8 • 7, vad ger (5 + 3) • (5 + 2), bör plockas upp med en hand 3 tum, och den andra 2 och böja de andra fingrarna. Summan av utsträckta fingrar 3 + 2 = 5 det blir antalet tiotals, och produkten av böjda fingrar 2 • 3 = 6 det kommer att vara antalet enheter av det sökande resultatet. Tillsammans kommer att vara 56. Detta är det svåra fallet av multiplikation.

Och ändå, .. . det är dock bättre att bara lära sig multiplikationstabellerna.