Har en tand vuxit eller fallit ut??

Har en tand vuxit eller fallit ut??

KONCERNENS AKTIVITETER

Material:
ett stort ark vit kartong
penna

Vad borde göras:

1. Rita en tand, höjd ca. 7,5 centimeter, klipp sedan ut den.

2. Använd denna ritning som mall, vilken då 12 teckna gånger på kartong.

3. Skriv namnet på en månad under varje tand.

4. Närhelst, när ett barn växer eller faller ur en tand, skriv namnet på barnet under motsvarande tand.

Tandbord

KONCERNENS AKTIVITETER

Material:
ett stort papper
penna
gamla tidningar
sax
lim

Vad borde göras:

1. Prata med barnen om det, vilka livsmedel som är fördelaktiga, och som är skadliga för tänderna.

2. Rita en vertikal linje på ett stort papper, skapa två kolumner.

3. Skriv "bra" högst upp på en av kolumnerna”, och på toppen av den andra "dåliga”.

4. Ge de små en samling gamla tidningar och be dem klippa ut bilder av maten, som är bra eller dåliga för vår tandvård.

5. När vart och ett av barnen har klippt ut flera bilder, uppmuntra de små att ordna dem i lämpliga kolumner.

Vad mer kan göras:

Hälsa: Visa barnen ritningen av hälsopyramiden och prata med de små om den.