Omkrets av en cirkel

obwod kola

Formeln för cirkelns omkrets

O = 2 · Pi · r

Legend:

O – cirkelns omkrets

Pi – nummer pi = 3,1415

r – cirkelns radie

 

Exempeluppgift:

Beräkna omkretsen för en cirkel med en radie 4 centimeter.

O = 2 · Pi · r

O = 2 · 3,1415· 4 centimeter

O = 25,132 centimeterhjulets omkretsmönster
cirkelomkretsmönster

 

 

Formeln för cirkelns omkrets

O = Pi · d

Legend:

O – cirkelns omkrets

Pi – nummer pi = 3,1415

d – Diameter på en cirkel

 

Exempeluppgift:

Beräkna cirkelns omkrets i diameter 9 centimeter.

O = Pi · d

O = 3,1415· 9 centimeter

O = 28,2735 centimeter

 

Omkalkylator ⇓

Uppgiftsmönster