Omvandling

Omvandling

GESTURES, Sånger och dikter

Material: brist

Vad borde göras:

1. Läs följande rim för barnen, genom att göra de gester som beskrivs:

En larv kryper runt,

Tugga välsmakande löv. (låtsas, att du plockar och äter ett blad)

Sedan kokar hon sig själv, (vänd dig om)

Har du sett den?

Sedan hoppar hon ur det (hoppa framåt)

Och den sträcker sig till sidorna. (sträck ut armarna åt sidorna)

Han känner solen på sina vingar,

Flyger iväg under molnen, (låtsas, att du slår vingarna och tar av)

2. Upprepa rimet, så att barnen också kan göra ytterligare gester.

Vad mer kan göras:

Rytmika: Sätt på musiken och uppmuntra barnen att spela larv. Låt de små stå varandra, de tar varandras höfter och springer runt i rummet till musiken.

Det fanns en gång en larv

GESTURES, Sånger och dikter

Material:

brist

Vad borde göras:

Sjung följande sång till barnen:

Det fanns en gång en larv,

Som brukade vara på ett blad

Hon förpackade sig i en kokong

Och hon somnade i solen.

När hon sov, hon trodde det:

”Att ha vingar som fjärilar,

Det måste vara extremt trevligt”.

När hon äntligen vaknade,

Hennes dröm blev verklighet!

Vad mer kan göras:

Formbarhet: Bygg en larv av äggkartonger.