Poetisk april

Poetisk april

SPRÅK OCH LÄRANDE ATT LÄSA

Material: brist

Vad borde göras:

1. Gör minst en månads offer 10 minuter om dagen för föräldrar att besöka och recitera sina favoritdikter för barn.

2. Fråga dina föräldrar, att lära de små enkla rim.

3. I slutet av månaden förbereder du och delar ut ett häfte med deras favoritdikter.

4. Här är några poeter, vars dikter kan läsas med barn:

Julian Tuwim
Jan Brzechwa
Maria Konopnicka
Wanda Chotomska

Får, får, regn droppar

GESTURES, Sånger och dikter

Material: brist

Vad borde göras:

1. Sjung följande låt, genom att göra lämpliga gester:

Får, får, regn droppar

Får, får, regn droppar (imitera fallande regndroppar med fingrarnas rörelser)

Får, får, droppar från himlen (höja och sänka händerna)

Bara en droppe först, (lyft ett finger)

Då suger en regnskur oss! (höja båda händerna med utsträckta handflator)