Publikens form

tmpave4-1Vilken form ska teaterhallen ges, så att tittare som sitter längs väggarna kan se scenen från alla håll från samma vinkel?

Låt segmentet AB markera framsidan av scenen. Från punkt A drar vi en linje AC så här, att BAC-vinkeln är 53 °, det vill säga den vinkel som anses vara mest lämplig för en bekväm utsikt över scenen. Genom punkten A drar vi en linje AD vinkelrätt mot linjen AC och genom centrum M för segmentet AB drar vi en linje MN vinkelrät mot linjen AB. Punkt O, det är skärningspunkten mellan linjerna AD och MN, kommer att vara centrum för en cirkel som passerar genom punkterna A och B och tangerar linjen AC. ADB-bågen definierar den form vi letar efter, vilken hall som ska ges, för i själva verket alla vinklar, vars hörn ligger på denna båge och vars armar passerar genom punkterna A och B., kommer uppenbarligen att vara lika med ADB-vinkeln, och därmed BAC-vinkeln, vilket framgår av ABD-triangeln, nämligen: om linjen BE är vinkelrät mot linjen AD, to ∠ ADB = ∠ ABE = ∠ BAC.