Regniga bilder

Regniga bilder

FORMBARHET

Material:
staluga
papper
färger och penslar
spruta med vatten (ställ in på en fin dimma)

Vad borde göras:

1. Om möjligt, sätt staffli nära fönstret, där barnen kan se ut.

2. Be var och en av de små måla ett landskap, visar himlen

och marken. Låt det finnas träd på bilderna, gräs, blommor och andra landskapselement.

3. Vänta, tills färgen är torr. Innan du tar nästa steg, förklara för barnen, att de kommer att lägga till "regn”, helt ändra sitt utseende.

4. Placera efterföljande småbarn på en stol eller en stabil pall och be dem att strö vatten lätt på toppen av målningarna och observera, hur dropparna rinner ner på arket.

5. Låt barnen strö vatten på bilderna, så länge de tycker om det, även om det innebär att tvätta bort färgen helt.

Fångar en regndroppe

FORMBARHET

Material:
vitt papper
blå färg
borstar

Vad borde göras:

1. Ge varje barn ett ark vitt papper 20 x 25 centimeter. Be de små måla lakan i en mörkblå färg.

Lägg de målade lakan åt sidan.

2. På en regnig dag, gå ut och fånga regndropparna på lakan. (Detta fungerar bäst i lätt regn).

3. Placera lakan på en plan yta och vänta, tills de är torra.

4. Prata om det, vad hände. Var uppmärksam på detta, hur regndropparna ändrade färgen på färgen på papperet.