Kvadrater med kors

Kvadrater med kors. Inramade rutor kan enkelt omvandlas till rutor med ett kors eller fyra kors. För att göra detta, till exempel för kvadraten 6X6, bryt den centrala rutan 4 X 4 i fyra rutor 2 X 2 och vi bär dem till de fyra hornen; Vi delar också in ramen i fyra delar och lägger den i mitten i form av ett kors, var försiktig, så att siffrorna som står vid ändarna av diagonalen förblir på diagonalerna; vi får då ett magiskt torg med ett kors.
Om vi ​​bryter samma gata i 9 delar och sätta ihop dem, som visas på bilden, sedan får vi en fyrkant med fyra kors. Det speciella med sådana rutor ligger i detta, att delarna åtskilda av den tjockare linjen ger en viss magisk summa separat från helheten, korsen ger nämligen en magisk summa 111, en figury, som kommer att finnas kvar efter borttagandet av det enskilda eller fyrdubbla korset, kan sättas i en kvadrat med en magisk summa 74.

Magiska rutor med geometrisk framsteg.
Allmänna regler för att konstruera rutor från icke-aritmetiska framsteg, men geometrisk, är identiska med de tidigare. Naturligtvis istället för en rad siffror 1, 2, 3, 4, . . . man bör använda en serie exponenter 0, 1, 2, 3, 4 … och istället för en magisk summa måste du överväga den magiska produkten.