Se mig växa

Se mig växa

Material:
löv
apelsinskal
glas
plastföremål
ärtskidor
senapsfrön
böna
skulderblad
blomkrukor, Jorden

Vad borde göras:

1. Berätta för barnen i slutet av mars, den där 20 April är jorddagen. Prata om det, hur viktigt det är att bearbeta avfall och inte att krossa miljön.

2. Begrava olika föremål (löv, apelsinskal, glas, frön, bönor, plastföremål) i separata krukor.

3. Skriv varje kruka.

4. Vattna det "planterade".” föremål.

5. Efter en månad (runt jorddagen) gräva upp föremålen och titta på dem.

6. Prata om vikten av återvinning, sönderdelning och korrekt avfallshantering.