Skapa ett släktträd

Skapa ett släktträd

FORMBARHET

Material:
fotokopior av foton av alla barn
fotokopior av foton av familjemedlemmar till enskilda barn
stort vitt ark (mäta minst meter för meter)
grön färg
svampar
lim
tuschpennor som skriver på en målad yta

Vad borde göras:

1. Wykonaj kserokopie zdjęć dzieci i członków ich rodzin.

2. Zachęć malców do wspólnego pomalowania arkusza zieloną farbą przy pomocy gąbek.

3. När färgen är torr, klipp ut silhuetten av ett träd från det målade arket och fäst bilder på enskilda barn till det.

4. Fråga de små, att de kan hitta sina foton och underteckna dem (hjälp dem, om nödvändigt).

5. Pozwól im przykleić obok swoich zdjęć fotografie przedstawiające członków ich rodzin.

Vad mer kan göras:

Låt barnen använda händerna för att måla lakan istället för svampar.