Han slog spiken på huvudet

tmp96a9-1I England, under äldre tider, var bågskyttarföreningar kända, som inte bara konkurrerade med deras mästares noggrannhet, men också originalitet, vara det gamla ursprunget till sköldar, som fungerade som syfte med föreställningar och tävlingar.

När en ung adept togs in i ett fackförbund, hade handledaren vanligtvis ett långt tal till honom om fackföreningens stora värdighet.. Sköldarna var olika. Det fanns t.ex.. relation, som skröt med en numerisk sköld av summan av tre siffror i alla riktningar, alltid samma.

En viss bågskytt missade illa: pilarna gick i marken eller högst in i målets stöd.
"Du kommer inte att vara något här", sade övermannen och började dröja kvar vid det, det till en sådan värdig sköld, vilken typ av sekund i världen finns inte och kan inte vara, det är dåligt att skjuta "bara vem som helst"!.
- Gå, lära sig att skjuta staket flitigt. Efter ett år kommer du, Vi ska försöka.
tmp2340-1Den unge mannen lyssnade ödmjukt till detta tal, borta, men vid nästa fackliga skytte återvände han utan båge, men med ett andra mål, inte värre än detta, som han förbjöds att skjuta på, men med ett annat avstånd mellan siffrorna.

Så han övertygade sin handledare, som han också saknade genom att hävda, att det inte kan finnas någon annan sådan sköld i världen.
Och kan det finnas andra sådana "värdiga sköldar?"?”

Leta efter det!