Ett stegmått och ett bågmått för en vinkel

Full vinkel har 360 grader, en halv vinkel 180 grader. När halvvinkeln delar sig i 180 lika vinklar, då får vi vinkeln, som är en enhet av stegvis mått och kallas grad.

Måttenheten för bågvinkeln är radiell.

En radian är vinkeln definierad av en båge som har samma längd som radien.

Ett stegmått och ett bågmått för en vinkel